• Алматы
  • Астана
  • Қызылорда
  • Павлодар
  • Тараз
  • Шымкент

Бейінді, шаршы құбырлар

Атауы
Бейінді құбырлар МЕМСТ 8645-68 40х20
40х25
50х25
60х20
80х40
80х60
Шаршылы құбырлар МЕМСТ 8639-82 20х20
30х30
40х40
50х50
60х60
80х80
100х100
120х120
140х140
160х160
180х180
200х200