• Алматы
  • Нұр-Сұлтан
  • Қызылорда қ.
  • Pavlodar
  • Тараз қ.
  • Шымкент қ.

Бұрыш

Атауы
Тең сөрелі МЕМСТ 8509-93 ст3 25
32
35
40
45
50
63
75
80
90
100
110
125
140
160
180
200